Brno Dance Cup 2022

- Harmonogram -

Podrobný harmonogram bude zveřejněn v průběhu 19.11.2022


8:00 - Otevření sálu a zahájení registrace STT

9:15 - Ukončení registrace STT

9:30 - Zahájení soutěží STT / Slavnostní nástup soutěžících STT

13:00 - Ukončení soutěží STT / Vyhlášení výsledků STT / Zahájení registrace LAT

14:00 - Ukončení registrace LAT

14:30 - Zahájení soutěží LAT / Slavnostní nástup soutěžících LAT

19:30 - Ukončení soutěží LAT / Vyhlášení výsledků LAT

20:30 - Předpokládané ukončení soutěže

Harmonogram je předpokládaný a může se v průběhu soutěží lišit

- Schedule -

8:00 - Opening of the hall and start of STT registration

9:15 - End of STT registration

9:30 - Start of STT competitions / Ceremonial entry of STT competitors

13:00 - End of STT competitions / Announcement of STT results / Start of LAT registration

14:00 - End of LAT registration

14:30 - Start of LAT competitions / Ceremonial entry of LAT competitors

19:30 - End of LAT competitions / Announcement of LAT results

20:30 - Expected end of the competition

The schedule is tentative and may vary during the competitions

Podrobný harmonogram ke stažení zde: