Brno Dance Cup 2022

— Startovné —

- Entry Fee -

2 - dance challenge

400 Kč / 15 € 

3 - dance challenge / Newcommer

600 Kč / 23 € 

4 - dance challenge / Pre-Bronze / Bronze

800 Kč / 31 € 

Silver / Gold

1000 Kč / 39 €

Singledance / Salsa / Showcase

250 Kč / 10 €

Team Match STT / LAT

1200 Kč / 46 € 

Upozornění: Ceny jsou platné do 12.11.2022, po tomto datu budou navýšeny o 20%.

Note: Prices are valid until 12/11/2022, after this date they will be increased by 20%.