Brno Dance Cup 2022

— Veřejnost —

 - Public - 

Vstupenky pro diváckou veřejnost k zakoupení na místě.

Tickets for the viewing public can be purchased on the spot.

Cena: 150,-Kč