Brno Dance Cup

— Veřejnost —

 - Public - 

Vstupenky pro diváckou veřejnost k zakoupení na místě.

Tickets for the viewing public can be purchased on the spot.

Cena: 150,-Kč

Cena: 100,-Kč (děti a senioři / childrens & seniors)