Brno Dance Cup 2022

— Harmonogram —


8:30 - Otevření sálu a zahájení registrace STT

9:45 -  Ukončení registrace STT

10:00 - Zahájení soutěží STT / Slavnostní nástup soutěžících STT

12:00 - Ukončení soutěží STT / Vyhlášení výsledků STT / Zahájení registrace LAT

13:45 - Ukončení registrace LAT

14:00 - Zahájení soutěží LAT / Slavnostní nástup soutěžících LAT

17:30 - Ukončení soutěží LAT / Vyhlášení výsledků LAT

18:30 - Předpokládané ukončení soutěže


Harmonogram je předpokládaný a může se v průběhu soutěží lišit


- Schedule -

8:30 - Opening of the hall and start of STT registration

9:45 - End of STT registration

10:00 - Start of STT competitions / Ceremonial entry of STT competitors

12:00 - End of STT competitions / Announcement of STT results / Start of LAT registration

13:45 - End of LAT registration

14:00 - Start of LAT competitions / Ceremonial entry of LAT competitors

17:30 - End of LAT competitions / Announcement of LAT results

18:30 - Expected end of the competition

The schedule is tentative and may vary during the competitions