Brno Dance Cup 2021

— Harmonogram —

8:30 - Otevření sálu a zahájení registrace STT

9:45 -  Ukončení registrace STT

10:00 - Zahájení soutěží STT / Slavnostní nástup soutěžících STT

12:00 - Ukončení soutěží STT / Vyhlášení výsledků STT / Zahájení registrace LAT

13:45 - Ukončení registrace LAT

14:00 - Zahájení soutěží LAT / Slavnostní nástup soutěžících LAT

17:30 - Ukončení soutěží LAT / Vyhlášení výsledků LAT

18:30 - Předpokládané ukončení soutěže


Harmonogram je předpokládaný a může se v průběhu soutěží lišit