Brno Dance Cup 2023

— REGISTRACE —


Pokyny k platbě:

  • Jakmile Vám přijde potvrzení o registraci do emailu, pro zaplacení je nutné kliknout na "Editovat přihlášku" a poté se objeví QR kód k úhradě startovného.

  • Platba přes bankovní převod na číslo účtu: 1137822034 / 3030

  • Jako variabilní symbol uveďte ID přihláškyUzávěrka registrací je 23.11.2023

Kategorie : A1 + A2 = do 40 let

Kategorie : A3 = 41 - 50 let

Kategorie : B1 - C2 = 51 let a více

Upozornění: V kategorii Multidance je možné se přihlásit maximálně do dvou po sobě jdoucích kategorií.

V případě přihlášení se do soutěže Team match, prosím kontaktujte nás na email brnodancecup@seznam.cz s názvem teamu a seznamem soutěžních párů.

V případě přihlášení se do soutěže Showcase, nás prosím kontaktujte na email brnodancecup@seznam.cz s názvem show a hudbou.


Note: In the multidance category, you can apply for a maximum of two consecutive categories.

In the case of login to the team Match, please contact us at brnodancecup@seznam.cz called Team and list of competition couples.

In the case of login to the showcase competition, please contact us by email brnodancecup@seznam.cz called Show and Music.


*v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Upozornění: Při registraci do 15.11.2023 bude na celou částku startovného poskytnuta sleva ve výši 10% z celé částky.

Note: When registering before 15/11/2023, a discount of 10% of the entire amount will be provided on the entire amount of the entry fee.