Brno Dance Cup 2021

— REGISTRACE —


Uzávěrka registrací je 11.11.2021

Upozornění: V kategorii Multidance je možné se přihlásit maximálně do dvou po sobě jdoucích kategorií.

V případě přihlášení se do soutěže Team match, prosím kontaktujte nás na email brnodancecup@seznam.cz s názvem teamu a seznamem soutěžních párů.

V případě přihlášení se do soutěže Showcase, nás prosím kontaktujte na email brnodancecup@seznam.cz s názvem show a hudbou.


*v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.