Brno Dance Cup 2022

— REGISTRACE —


Uzávěrka registrací je 

Upozornění: V kategorii Multidance je možné se přihlásit maximálně do dvou po sobě jdoucích kategorií.

V případě přihlášení se do soutěže Team match, prosím kontaktujte nás na email brnodancecup@seznam.cz s názvem teamu a seznamem soutěžních párů.

V případě přihlášení se do soutěže Showcase, nás prosím kontaktujte na email brnodancecup@seznam.cz s názvem show a hudbou.


Note: In the multidance category, you can apply for a maximum of two consecutive categories.

In the case of login to the team Match, please contact us at brnodancecup@seznam.cz called Team and list of competition couples.

In the case of login to the showcase competition, please contact us by email brnodancecup@seznam.cz called Show and Music.


*v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.